Tväråbäck

Tväråbäck är en liten men väldigt aktiv by. Här finns bl.a. gym, förskola och en engagerad byaförening.

Byn har även ett nära samarbete med byarna runt omkring och det anordnas olika evenemang i bygden. Byn omfattar cirka 300 invånare inkluderat närliggande områden.

Fiskevårdsområdet är till antalet vatten, det största inom Vännäs kommun.