Hyresjustering 2019

Hyresförhandlingen för år 2019 är avslutad!

Hyresförhandlingen mellan Vännäs Fastigheter AB och Hyresgästföreningen är nu avslutad där parterna har nått en treårsöverenskommelse där utfallet presenteras nedan:

  • Från och med den 1 april år 2019 ska privatbostadshyrorna justeras med 1,70 procentenheter. De nyproducerade privatbostadslägenheter som varit uthyrda kortare tid än 12 månader undantas från 2019 års hyresjustering.
  • Från och med den 1 april år 2020 ska privatbostadshyrorna justeras med 1,50 procentenheter.
  • Från och med den 1 april år 2021 ska privatbostadshyrorna justeras med 1,50 procentenheter.


Hyresgästföreningen och Vännäs Fastigheter AB är även överens om att:

  • Avgiften för kabel-tv justeras med 8 kr/mån per den 1 maj år 2019
  • Schablonen för varmvatten justeras med 15 kr/mån per den 1 maj 2019.
  • Schablonen för hushållsel justeras med 20 kr/mån per den 1 maj år 2019.

Treårsöverenskommelsen är per hyreskomponent och är villkorad om ett oförändrat ränteläge.

Parternas ambition är att till kommande hyresförhandling implementera systematisk hyressättning.