Störning i fjärrvärmeleveransen

Solör meddelar att på onsdag den 4/12 mellan kl. 13.00-18.00 kan det förekomma störningar i fjärrvärmeleveranserna pga kulvertreparationer. Avbrottet berör hela Vännäs.