Parkering

Vid varje fastighet finns parkeringsplatser. De flesta platserna är för uthyrning och kan bokas via vårt kontor i mån av plats. Finns besöksparkering är denna markerad. I beståndet finns även carportplatser samt några garage.

Parkeringsbestämmelser

För att säkerställa en bra boendemiljö med trygghet för alla har vi ett avtal med parkeringsföretaget Umevakt Parkering AB. Vid överträdelse av parkeringsbestämmelserna tas en kontrollavgift ut.

Ta för vana att titta på vilka skyltar som finns i området.
Innanför fastighetsgränserna gäller ett generellt parkeringsförbud, utom på markerade P-platser.

För i- och urlastning får man stå i max tio minuter.


Övrigt

Låt inte sladden sitta kvar i eluttaget när din bilplats är tom. Motorvärmarsladdar är strömförande och kan vara farliga om de lämnas kvar i motorvärmaruttaget på parkeringsplatsen. Om något barn börjar leka med sladden kan det gå riktigt illa.

Du som hyresgäst är skyldig att själv snöröja runt din bilplats, se information på ditt hyreskontrakt.