Länkar

Hallå konsument  Oberoende vägledning genom Konsumentverket
Hyresgästföreningen  Förening för hyresgästernas rättigheter
SABO  Sveriges allmännyttiga bolastadsföretag
MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Skatteverket  Folkbokföring
Försäkringskassan  Ansöka om bostadsbidrag
Vattenfall  El och elnätsavtal
Allmännyttan  Bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag.
Vännäs IT  Vännäs kabel-tv och internet
Vännäs Kommun  Vännäs Kommuns egna hemsida
Visit Vännäs  Upplev Vännäs