Boskola - så sköter du din lägenhet

Bo-skolan är en serie filmklipp som bland annat visar hur du sopsorterar och annat som du behöver veta för att ta hand om din bostad på bästa sätt. Bo-skolan är översatt till fem olika språk. Klicka dig vidare via länkarna nedan.

Filmer med ett rött X är extra viktiga att ta del av.

Bo-skolan, boendeinformation på svenska (länk, YouTube)

Accommodation information in english (YouTube)

(YouTube) Arabiska

(YouTube) Dari

(YouTube) Tigrinja

(YouTube) Somaliska macluumaad guri