Balkong och uteplats

Blomlådor

Det är trevligt att ha blomlådor på balkonger, dessa skall dock sitta på insidan av balkongen. Var försiktig med vattning eller rengöring av balkongen, annars kan det bli det blött hos grannen under.


Altan/uteplats 

Den uteplats som hör till lägenheten är den uteplats du har till ditt förfogande. Du får inte bygga ut den, bygga en altan eller hägna in din uteplats med staket eller häckar utan Vännäs Fastigheters godkännande. Du får inte heller bygga ett inglasat uterum eller bygga tak eller andra kontrsuktioner som gör åverkan på fasaden.

Balkong och uteplats ska inte användas som förråd eller avställningsplats för olika föremål. För cyklar, möbler, skidor med mera finns det speciellt avsedda förvaringsutrymmen. Partytält får inte placeras på uteplatsen. Du ansvarar själv för att hålla uteplatsen snygg. Du får inte göra åverkan på balkongens golv, tak och väggar exempelvis genom att skruva eller spika upp en ny panel på väggen. Inglasning av balkong kan kräva bygglov och innebär oftast ingrepp i både fasad och räcken därför måste du kontakta oss för att få reda på om det är möjligt.

Parabol och markis får du placera på balkongen under förutsättning att de monteras på ett löst flyttbar stativ på insidan av balkongen, så kallad stämp.

Löpande skötsel av balkong och uteplats ligger på dig som hyresgäst.


Grillning

Grillning på balkong och altan är olämpligt om man bor i flerfamiljshus och därför tillåter vi inte det. Det är en fråga om både säkerhet och trivsel. Brandrisken är stor med grillar placerade nära husväggar och utemöbler. Det är vi som fastighetsägare som ansvarar för att brandbelastningen på fastigheterna är minimal. Rök, grillos och matos kan störa grannar och närboende.

Placera din egen grill på ett lämpligt ställe där det är både säkert och inte stör omgivningen. Om ni väljer att sitta ute under småtimmarna tänk på att inte vara högljudda, det finns de som behöver sova.