Snöröjning och halkbekämpning

Snöskottning är viktigt för hyresgästernas trygghet. När första snön kommer är det inte bara positiva känslor som väcks. En del hyresgäster känner oro för att halka eller att inte kunna ta sig fram på området exempelvis på cykel. Därför är skottning, sandning och saltning ett prioriterat arbete för Vännäs Fastigheter AB under vinterhalvåret.

Så fort första snön kommer är vi igång. På de stora ytorna och gångvägarna skottar upphandlad entreprenör, som använder sig av maskin. Utanför entréer och på mindre ytor är det den gamla hederliga skyffeln som åker fram och utförs av Vännäs Fastigheters egen personal.

Du som hyresgäst är skyldig att själv snöröja runt din bilplats och balkong/uteplats.