Om oss

Vännäs Fastigheter AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som är helägt av Vännäs kommun. Vi har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck. Vi förvaltar sammanlagt en uthyrningsbar yta om 52 000 kvm där 30 000 kvm utgör privatbostäder, 6 000 kvm utgör industribyggnader, 10 000 kvm avser särskilda boenden samt resterande 6 000 kvm avser butiks- och kontorslokaler. En del av vår verksamhet bedrivs genom vårt helägda dotterbolag Älvdala Fastigheter AB samt genom vårt delägda intressebolag Wendenes AB.

Vi styrs övergripande av Vännäs kommuns ägardirektiv där vår ägaridé är förvaltning och uthyrning av väl underhållna fastigheter till en kostnad som möjliggör en sund ekonomi. Vår verksamhet ska bedrivas efter affärsmässiga principer.

Våra verksamhetsmål är att inom kommunen främja bostadsförsörjningen och erbjuda konkurrenskraftiga lokaler till vårt näringsliv.

 

Broschyr om Vännäs Fastigheter

Välkommen in på ett besök så berättar vi mer.

Besöksadress: Östra Järnvägsgatan 9B, 911 81 Vännäs