Djur

Husdjur får inte störa de andra hyresgästernas boende. Djuren får, för allas trivsel, absolut inte rastas inom bostadsområdet. De ska vara kopplade och inte lämnas utan tillsyn. Detta gäller också katter. Vilda katter anmäls till Länsstyrelsen. Husdjur får av allergiskäl inte vistas i tvättstugan.

Vännäs Fastigheter har avtal med Anticimex för bekämpning av skadedjur. Vid upptäckt av skadedjur ber vi er omgående kontakta Vännäs Fastigheter för bekämpningsåtgärder så att inte ohyran sprider sig.