Nycklar

Tappat din nyckel?

nycklar

När du flyttar in får du kvittera ut ett antal nycklar. Det kan vara nyckel till lägenhet, postfack, förråd och motorvärmaruttag. Dessa ska återlämnas vid utflytt. Har du tappat någon nyckel blir du debiterad för ett cylinderbyte – i dagsläget minst 1800kr beroende på vilken typ av cylinder som sitter i lägenhetsdörren.

Upplåsning

Om du under jourtid (vardagar 15.30-06.30 samt helg) behöver en låsöppning debiteras du 1800kr. För att få lägenheten upplåst måste du som kontraktsinnehavare kunna legitimera dig.