Värme och ventilation

Det är kyligt ute och i lägenheten känns det rått och kallt. Men vad är lagom varmt egentligen och hur kan vi påstå att värmen är på när elementen är kalla?

För att inomhusklimatet ska vara behagligt är det viktigt att både värme- och ventilationssystemet är i balans. Flera av våra fastigheter har frånluftsventilation. Det betyder att luften dras ut ur lägenheten genom ventiler i badrum och kök med ett ventilationsaggregat som sitter på taket. Luften släpps in i lägenheten genom spaltventiler vid fönstren.

Det är viktigt att inte spaltventilerna är tilltäppta någonstans i huset. Eftersom fläkten på taket hela tiden drar ut luft ur fastigheten kommer det då att bli ett undertryck i lägenheten där ventilerna är tilltäppta.  Den kalla luften hittar då andra vägar in eftersom ett hus aldrig är riktigt tätt och elementen får inte möjlighet att värma upp den luften. När systemet är i balans är värmen i elementen tillräcklig för att värma upp den friska luften som släpps in i lägenheten genom spaltventilerna - oavsett hur kallt det är ute.

Så här fungerar dina radiatorer (element)

Hur mycket värme som går ut i elementen bestäms av utomhustemperaturen. Ju kallare det är ute desto varmare vatten går ut i elementen. Systemet är inställt på att det ska vara 20-21 grader i mitten av rummen i lägenheten. Att elementen är kalla är alltså inte samma sak som att värmen inte är på. På hösten med stora och snabba temperaturväxlingar är det som svårast för systemet att reglera värmen.

Ett element med termostat fungerar på det sättet att termostaten känner av temperaturen i din bostad och ser till att elementen släpper ifrån sig lagom mycket värme. När termostaten känner att det är 20-21 grader i rummet, stänger den av vattenflödet genom elementen. Därför kan elementen vara kalla trots att det är minusgrader ute. Skulle temperaturen i lägenheten sjunka öppnar termostaten vattenflödet till elementen igen. Elementen värmer upp luften som kommer in genom spaltventilerna även när det inte är bännhett.

Att ett element är varmt upptill och kallt nertill betyder inte att det är trasigt. Det är det varma vattnet som avger energi i rummet. När vattnet avger energi svalnar det vilket betyder att elementet är varmt upptill där det varma vattnet går in och svalare nertill där returledningen sitter.

Vad kan du själv göra för att värmen ska fungera optimalt?

Som hyresgäst finns några enkla saker du kan göra för att förbättra inomhus-
klimatet:

  • Ställ inte möbler framför elementen, inte heller långa och tjocka gardiner. Dessa stänger in värmen mellan möbeln och elementet vilket både hindrar värmen att spridas i rummet och ger termostaten i elementet signaler att det är varmare i rummet än vad det är. Ställ möblerna en bit ut från elementet istället.
  • Ha inte fönstren på glänt utan vädra hellre med tvärdrag  om det behövs.
  • Felanmäl trasiga tätningslister.
  • Se till att spaltventilerna och andra ventiler är öppna så att ventilationen fungerar som den ska.
  • Genom att dra för rullgardiner eller dra ner persienner om natten när det är kallt ute behålls värmen i bostaden.

Om det är för kallt

Om du har möjlighet börja med att mäta temperaturen i rummet själv. Placera en inomhus-termometer mitt i rummet, gärna mot en innervägg - det ger en bra medeltemperatur.

Är det för kallt i lägenheten ska du göra en Felanmälan. Då skickar vi en fastghetsskötare som får mäta temperaturen, lufta elementen och kontrollera drag.

Är allt som det ska gör vi ingen ytterligare åtgärd. Önskar du varmare i lägenheten än 20-21 grader så får du använda dig av ett fristående el-element.

Är det för kallt och fastighets- skötarens åtgärder inte hjälper, kallar vi in någon av våra experter som undersöker vad som kan ligga bakom den låga temperaturen. Det kan vara problem med ventilationen, gamla element eller dåligt fungerande styrutrustning.

Vår målsättning är att du sedan ska få hjälp så fort som möjligt.