Vårda lägenheten väl

Du är skyldig att sköta lägenheten genom att städa och hålla den snygg.

Om ditt djur förorenar inomhus kan det leda till stora kostnader för dig personligen. Detta gäller särskilt tapetklös samt kattkiss som är bland det svåraste som finns att sanera bort ur en lägenhet. Så var noga med låda och sand för din katt.

Kattsand får ej spolas ner i toaletten eller kastas bland hushållssoporna. Avfallet skall köras till Starrbergets avfallsanläggning.

När är du installerar spegelväggar på väggar med tapet måste dessa återställas till ursprungligt skick vid avflyttning.

Köket

  • Regelbunden rengöring av ytor och inredning
  • Håll spis och ugn rena så att smuts och fett inte bränner fast. Diska galler/plåtar samt torka rent i ugnen. Håll plattorna/spishällen ren. Glöm inte att städa bakom spisen.
  • Rengör spisfläkten samt dess filter.
  • Frosta av kyl och frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv, använd inte kniv eller andra vassa föremål – då kan skador uppstå.

Torka ur in- och utvändigt med en trasa och ett milt rengöringsmedel. Glöm inte att dammsuga och torka bakom skåpen. Fettansamlingar och damm ökar risken för brand.

Spola inte ner stora mängder fett/olja (t.ex. frityrolja och fett från stekpannan), blomjord eller ris i köksavloppet. Samma sak gäller kemikalier. Detta kan orsaka stopp och skador på avloppssystemet. Använd aldrig kaustiksoda eller andra propplösare då även dessa kan orsaka skador.

Har du stopp i avloppet som du inte själv kan åtgärda (se nästa sida), ring till din fastighetsskötare.

Lämna kemikalier till återvinningscentralen.

Badrum

Det är absolut förbjudet att göra hål eller andra infästningar på väggarna i badrummet då det skadar fuktskyddet.Luften blir snabbt fuktig efter dusch/bad. Badrum är gjorda för en fuktig miljö men mår bra av god ventilation. Våtrumsbeklädnaden ska med jämna mellanrum rengöras inkl. fogar och skarvar.

Väntar man för länge mellan rengöringstillfällena kan t.ex. alger lätt få fäste och försvåra rengöringen. Använd milt rengöringsmedel och en mjuk borste.

I toaletten får endast toalettpapper spolas ner. Nedspolning av annat som orsakar stopp debiteras hyresgästen.

Rengör regelbundet golvbrunnen i duschen samt vattenlåset i tvättstället. Hyresgästen är ansvarig för rengöring av alla avlopp i lägenheten fram till och med vattenlåset vilket innebär att Du som hyresgäst är skyldig att rengöra även vattenlåset.

Golv

Ta väl hand om golven i lägenheten.

Om du har ett parkettgolv (trägolv) i din lägenhet ska du vara noga med att vrida ur skurtrasan innan du börjar torka golvet. Parkett ska behandlas som det naturmaterial det är. Rengör med lätt fuktad trasa och milt rengöringsmedel, torrtorka efteråt. Om vatten blir stående på golvet kan det rinna ner i skarvarna, träet suger åt sig vattnet och golvet förstörs.

Se upp med blomkrukor så att de inte läcker vatten på golv eller fönsterbrädor samt se över öppnade fönster/dörrar när det regnar.

Vid flytt av tunga möbler som du inte orkar bära, lägg en matta under och styr försiktigt möbeln över golvet.

Införskaffa en bra hallmatta som stoppar smuts och snö redan i hallen.

Fettfläckar – din värsta fiende

Tänk på att ställa sängen en bit ifrån väggen om sängen inte har en sänggavel. Om du ligger för nära väggen så att kroppen eller kalufsen ligger mot tapeten så har du snabbt fixat fettfläckar.

Tapeter som har fettfläckar, är rivna eller ritade på anses som onormalt slitage och debiteras automatiskt vid avflyttning.

Har det mot förmodan blivit fettfläckar och Du tänker tapetsera över dessa så måste du först spärra fläcken med en oljefärg. Gör Du inte det kommer fläcken efter en kort tid att krypa igenom till den nya tapeten och Du blir debiterad för en omtapetsering.

Kontakta oss så hjälper vi Dig med råd och tips.