Äldreboenden

Borgmästargården i Vännäs

Borgmästargården i Vännäs är ett äldreboende med hemlik miljö som byggdes 1996. Det finns 24 rum/lägenheter fördelat på tre enheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Här arbetar vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Till boendet finns arbetsterapeut och sjukgymnast kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge  god omvårdnad med vårdtagaren i centrum. Besöksadress: Södra Drottninggatan 5 A-B

Borgmästargården hyrs ut till Vännäs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen.

Äldrecenter i Vännäsby.

ÄldreCenter är ett boende med hemlik miljö. Det finns 50 rum/lägenheter fördelat på 5 enheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Här arbetar vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Till boendet finns arbetsterapeut och sjukgymnast kopplad för individuell anpassning av vården. Två gånger i veckan finns möjlighet till läkarsamverkan. Ledstjärnan är att ge  god omvårdnad med vårdtagaren i centrum. Besök: Nygatan 3A.

Äldrecenter hyrs ut till Vännäs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen. 

LOKAL Typ Yta   Karta
Södra Drottninggatan 5A & 5B Äldreboende 2 216 m2   Se karta ››
Nygatan 3A Äldreboende 3 805 m2   Se karta ››
Nygatan 3C Äldreboende 1 271 m2   Se karta ››