Utflyttning

När du ska flytta är det en del att hålla reda på. Först och främst ska du säga upp ditt hyresavtal. Men observera att du måste fortsätta betala din hyra under uppsägningstiden. Du måste bland annat också avsluta ditt elabonnemang och ändra din adress.

Säg upp lägenheten skriftligt

Du bör alltid säga upp ditt hyresavtal skriftligt. Efter att du sagt upp ditt hyresavtal måste du fortsätta betala för lägen­heten under en bestämd tid. Denna tid kallas för uppsägningstid. Din uppsäg­ningstid framgår av hyresavtalet. Om du exempelvis säger upp lägenheten den 24 april så upphör avtalet oftast den 31 juli och du måste betala hyra fram till dess.

Om du har en garageplats eller parke­ringsplats måste du i vissa fall säga upp dessa avtal separat.


Anmäl ny adress 

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan. Denna gör du till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se) mot en avgift.
I övrigt måste du själv anmäla ändrad adress till föreningar, försäkringsbolag, banker, tidningar, vänner och bekanta osv.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr eller på ditt hyreskontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.


Besiktning

Besiktningstid skickas till dig i mitten av den sista uppsägningsmånaden. Du bör närvara vid besiktningen.

Flyttstäd

Lägenheten ska vara i så bra skick som möjligt när du flyttar ut. För att nästa hyresgäst ska kunna trivas och flytta in utan ytterligare städning är det viktigt att du är noggrann.
 
Om flyttstädningen inte är godkänd riskerar du att få betala kostnaderna för att anlita ett städföretag.

Checklista flyttstädning (PDF)


Visning av lägenheten

När du sagt upp din lägenhet så måste du enligt lag vara beredd på att visa den lägenhet du ska flytta från för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.


Lämna tillbaka nycklar

Alla nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Det gäller även nycklar till exempel­vis förråd, tvättstuga och motorvärmare. Om inte alla nycklar lämnas in kan du bli skyldig att betala vad det kostar för hyres­värden att byta lås.

Nycklarna ska oftast lämnas senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyresavtalet gått ut.


El, telefon och internet

När du flyttar måste du dels teckna ett elabonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonne­mang på den förra adressen. Kontakta din elleverantör för mer information.

Om du har telefonabonne­mang på en fast telefon i din lägenhet behöver du även anmäla flytt av det.

Kom också ihåg att säga upp eller flytta ditt internetabonnemang om du har ett sådant. Kontakta din telefonoperatör och din internetleverantör för mer information.