Brand

 Det finns flera saker du kan göra för att skydda dig mot brand:

 • Brandvarnare räddar liv
  Brandvarnare räddar liv, sätt upp brandvarnare hemma. Brandvarnare larmar snabbt om det börjar brinna. Då hinner du släcka branden eller ta dig ut om det behövs. Ha minst en brandvarnare på varje våning.
 • Brandsläckare\Brandfilt
  Köp en brandsläckare En brand växer fort och blir stor. Men med en brandsläckare kan du försöka släcka en liten brand själv. En pulversläckare med 6 kilo pulver är bäst att ha hemma. En brandfilt är också bra att ha. Den kan du lägga över elden för att släcka.
 • Allmänna utrymmen
  Ett trapphus är en utrymningsväg och ska hållas fri så att räddningstjänsten kan komma fram om det skulle behövas. Barnvagnar, skor eller cyklar får därför aldrig lämnas i trapphuset eller entrén. Inte heller soppåsar, möbler eller andra saker. Detta gäller även källargångar och utanför förråd. Förutom att det blir skräpigt och svårt att komma fram så kan det öka risken för anlagd brand, minst var fjärde brand är anlagd.
 • Faran i köket
  Fett och olja kan börja brinna om tempe­raturen blir för hög. När du steker eller friterar ska du därför alltid ha ett lock till hands. En brand på spisen måste kvävas och det gör du enklast med locket som hör till pannan eller grytan. Lämna aldrig köket när du lagar mat. Rengör filtret till köksfläkten regelbun­det. Där fastnar fett, och om det fattar eld kan branden lätt sprida sig i köket och genom ventilationskanalen till andra delar av huset.

 För ytterligare information se detta faktablad (PDF) eller filmen nedan.