Andrahandsuthyrning

För att du skall ha rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha beaktansvärda skäl. Dessa skäl kan vara: studier på annan ort, arbete på annan ort, längre utlandsvistelse eller särskilda familjeförhållanden. Skälen skall kunna styrkas med intyg.

  • Uthyrningen skall inte innebära påtaglig olägenhet för Vännäs Fastigheter AB.
  • Vi godkänner andrahandsuthyrning under max ett års tid. Förnyat samtycke kan ges ytterligare högst två gånger med ett år för varje gång.
  • Du är ansvarig för hyresbetalningarna samt ordning i lägenheten och fastighetens gemensamhetsutrymmen. Du är skyldig att informera andrahandshyresgästen om ordningsreglerna i fastigheten.
  • Hyresavier och påminnelser skickas alltid ut i ditt namn och eftersänds aldrig.
  • Du är skyldig att meddela oss adress och telefonnummer till din nya vistelseort.
  • Det ska finnas en för lägenheten gällande hemförsäkring under uthyrningsperioden.
  • Du är skyldig teckna ett avtal med andrahandshyresgästen där alla delar i hyresförhållandet specificeras.
  • Avtalet skall upprättas i tre exemplar, där du, din andrahandshyresgäst och Vännäs Fastigheter AB erhåller varsitt exemplar.
  • Vid upptäckt av otillåten andrahandsuthyrning sägs förstahandshyresgästen upp med en uppsägningstid på 3 månader.