Prästgatan 5-9

Vännäs Fastigheter har genom dotterbolaget Älvdala Fastigheter AB byggt 18 lägenheter på Älvdala vid Umeälven.
Lägenheterna är fördelade på tre huskroppar i två plan. Alla hus har hiss.

Lägenheterna är kooperativa hyresrätter vilket är ett mellanting av traditionell hyresrätt och bostadsrätt.
 
Alla lägenheter är blockförhyrda av Älvdala Byggemenskap kooperativa hyresrättsförening.
Detta innebär att den som är intresserad av att hyra en lägenhet på detta område får kontakta föreningen. Vännäs Fastigheter hyr inte ut dessa lägenheter.

Som medlem i föreningen erlägger man en spekulationsfri upplåtelseavgift vid inflyttning som återfås vid avflyttning.
Under hyrestiden ger upplåtelseinsatsen en hyresrabatt på 2% eftersom fastighetsägaren får en lägre finansieringskostnad. Hyresnivåerna i en kooperativ hyresrätt är därför lägre än vid en traditionell hyresrätt samt att upplåtelseinsatsen är spekulationsfri till skillnad från en traditionell bostadsrätt.


Kontakt Älvdala Byggemenskap Kooperativa Hyresrättsförening
Åke Sandström
Ordförande
ake.sandstrom@vannasmail.se