Inflyttning

Det är mycket att tänka på när du är nyinflyttad – vad som finns var, vem du ska ringa när något händer, vem som har hand om vad. Här följer en lista över sådant som kan vara bra att tänka på när du flyttar in.

 

Flyttanmälan och lägenhetsnummer

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se) mot en avgift.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning du bor samt var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr eller på ditt hyreskontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

 

Nycklar

Första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag. Från och med klockan 12.00 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet. Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du flytta in först nästkommande vardag.

Nycklarna till ditt nya boende kvitterar du ut hos Vännäs Fastigheter på Östra Järnvägsgatan 9B, tidigast 12:00. Ta med legitimation! Har du inte möjlighet att komma in och kvittera ut nycklarna själv måste den person du skickar i ditt ställe ha med sig en fullmakt. 

El

Du ansvarar för att beställa el till din nya lägenhet. Du ska ha två avtal - elnät och elhandel.
Elnätet ägs av Vattenfall och senast 5 dagar före inflytt skall anmälan från inflyttande hyresgäst vara Vattenfall till hands. Anmälan om flytt görs enklast på www.vattenfall.se eller på 020 – 82 00 00.

Besiktning

Du har rätt att kräva att lägenheten är i bra skick och ordentligt städad när du flyttar in. Om du upptäcker något fel i lägenheten utöver vad som är noterat i besiktningsprotokollet ska du kontakta Vännäs Fastigheter inom 7 dagar, annars kan du bli ersättningsskyldig för skadan/felet den dag du flyttar ut. 

Förråd

Det är viktigt att du tar rätt förråd när du flyttar in. Ta inte första bästa tomma förråd utan tag kontakt med din fastighetsskötare för att förvissa dig om att det hör till din lägenhet.
Köp ett hänglås och lås ditt förråd.


Hemförsäkring

Som hyregäst hos oss på Vännäs Fastigheter måste du ha en hemförsäkring. 

I ditt eget hem ska du självklart känna dig säker. Men det finns mycket som kan hända som inte du rår över. Exempelvis inbrott, brand och vattenskada. Därför uppmanar vi alla våra hyresgäster att teckna en bra hemförsäkring. Vi har ett samarbete med Länsförsäkringar som ger er 10% rabatt på en hemförsäkring. 

Hemförsäkring erbjudanden (PDF)