Styrelsen


Bakre raden från vänster: Ulf Eriksson (vice ordförande), Per Nyström och Christer Wirth.
Främre raden från vänster: Johan Söderling (ordförande) och Sonja Eriksson.

Vännäs Fastigheter ABs styrelse består av följande personer:
 

Johan Söderling (S) Ordförande Kontakta mig
Ulf Eriksson (C) Vice ordförande Kontakta mig
Sonja Eriksson (S) Ledamot Kontakta mig
Per Nyström (V) Ledamot       Kontakta mig
Christer Wirth (M) Ledamot   Kontakta mig
Leif Andersson (S) Suppleant   
Anders Nilsson (C) Suppleant   
Signild Norrman (S) Suppleant