El

Tips för ett elsäkrare hem

 • Mobil- och datorladdare blir varma så ladda inte på en plats där en eld lätt sprider sig som en säng eller soffa. Dra ur kontakten när du inte använder dem och ladda inte på natten eller när du lämnat hemmet.
 • Använd bara originalladdare som är CE-märkta.
 • Kontrollera att alla sladdar, stickkontakter och strömbrytare är hela.
 • Syna din elcentral. Är alla säkringar hela. Är någon säkring varm? Om någon ofta blir varm bör du minska antalet apparater som är kopplade till säkringen. Är det en gängsäkring så känn så den är ordentligt tillskruvad.
 • Varje hem bör ha minst en brandvarnare.
 • Var helst hemma när tvätt- och diskmaskin används för att snabbt upptäcka brand eller vattenskador.
 • En elektrisk apparat som inte används ska helst inte sitta i vägguttaget.
 • Lägg aldrig textilier över elektriska apparater som elradiatorer eller dylikt. Det kan starta en brand.
 • Undvik härvor med kablar som kan bli farliga om de hamnar i kläm och skadas.
 • För många grenkontakter kan leda till överbelastning och start av brand.
 • Var extra försiktig med el utomhus, eftersom fukt leder ström.