Vatten

Vattenskador är den vanligaste typen av skada i våra bostäder. De är inte bara dyra att åtgärda utan krånglar också till vardagen. Det kan ta månader att åtgärda en vattenskada innan reparationerna ens kan börja.

För att minimera risken för en vattenskada kommer här några tips.

  • Kontrollera vattenledningar så att det inte har uppstått läckage.
  • Kontrollera så att det inte droppar från vattenelement.
  • Stäng av vatten till disk- och tvättmaskin

Den vanligaste platsen för vattenskador sker i köket och närmare bestämt diskmaskinen. Tänk därför speciellt på detta gällande diskmaskin.

  • Anlita alltid behörig fackman när du installerar diskmaskinen.
  • Se till att ha ett diskmaskinsunderlägg.
  • Använd diskmaskinsavstängning eftersom vattentrycket alltid ligger på.
  • Använd bara diskmaskinen när någon är hemma – och vaken.
  • Se över slangen till diskmaskinen - de flesta vattenslangar har en begränsad livslängd på ca fem år.