Stort intresse för nya hyresrätter i Vännäs - bara en lägenhet ledig.

De nya kooperativa hyresrätterna i centrala Vännäs lockar många till att prova ett nytt sätta att bo där de boende går in med en upplåtelseavgift till en lokal kooperativ hyresgästförening.

De 18 hyresrätterna, som stod klara för inflyttning den 1 november i år, är uppförda av Vännäs Fastigheters dotterbolag Älvdala Fastigheter AB. För tillfället finns endast en ledig lägenhet kvar.

– Jag tror att det som lockar är möjligheten till att få påverka sitt boende, att få en hyresrabatt under hyrestiden genom att spekulationsfritt låna ut pengar till föreningen samt att få en tilltalande boendemiljö som är ett bra alternativ till villan, säger Per Lundqvist, VD på Vännäs Fastigheter.

Lägenheterna ligger vackert belägna vid Umeälven och strandpromenaden i Vännäs. Det är totalt tre byggnader med sex lägenheter vardera fördelat på två, tre samt fyra rum och kök med tillhörande carport och extraförråd.

Kontakt:                                                
Vännäs Fastigheter AB
Per Lundqvist   
Verkställande direktör   
per.lundqvist@vannas.se
072-519 44 91 

Älvdala Kooperativa Hyresrättsförening
Åke Sandström                                      
Styrelseordförande         
ake.sandstrom@vannasmail.se
070-343 96 15                                                       

Vännäs Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som är helägt av Vännäs kommun. Bolaget har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck. Vi förvaltar privatbostäder, industribyggnader särskilda boenden samt butiks- eller kontorslokaler. Våra verksamhetsmål är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda konkurrenskraftiga lokaler till vårt näringsliv.

Älvdala Fastigheter AB är ett nybildat helägt dotterbolag till Vännäs Fastigheter AB som äger fastigheten som den kooperativa hyresrättsföreningen blockförhyr.

Älvdala Kooperativa Hyresrättsföreningen består av ett 40-tal medlemmar som blockförhyr 18 lägenheter med kooperativa hyresrätter som upplåtelseform.