Vännäs Fastigheter bygger sex hållbara hyresrätter