Vännäs Fastigheter förnyar hyresavtal med Distriktsveterinärerna

2019-06-24

Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket som förhyr en av Vännäs Fastigheters större lokaler i Vännäs. Det nya avtalet har en kontraktstid om 6 år där Vännäs Fastigheter får en hyra om 825 TSEK per år. Kontraktsvärdet uppgår till 4 950 TSEK.

Lokalarean är om cirka 1 000 kvm och belägen i industriområdet Marahällan i Vännäs. Veterinärstationen är Distriktsveterinärernas största anläggning i Sverige.

  • Distriktsveterinärerna är en stor och väldigt betydelsefull arbetsgivare för Vännäs som har hyrt lokal av oss under en längre tid. Vi är väldigt glada över att vi lyckats enas om ett länge hyresavtal. I och med avtalsförlängningen har vi nu ekonomi till att installera både bergvärme med solceller vid fastigheten i syfte att minska uppvärmningskostnaderna och därmed även minska vår klimatpåverkan, säger Per Lundqvist, VD för Vännäs Fastigheter.

Distriktsveterinärerna utgör en garanti för att det ska finns tillgång till veterinärservice inom Sveriges gränser dygnet runt och året om. Jordbruksverket har ansvaret för att det finns veterinärvård och det är Distriktsveterinärerna som utför uppdraget baserat på de tjänster som efterfrågas.

Veterinärstationen i Vännäs har en mottagning för smådjur och en hästmottagning. Vidare erbjuder man ambulerande verksamhet för både häst och produktionsdjur.

Kontakt:
Per Lundqvist
Verkställande direktör
Vännäs Fastigheter AB
per.lundqvist@vannas.se
072-519 44 91

Vännäs Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som är helägt av Vännäs kommun. Bolaget har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck. Vi förvaltar privatbostäder, industribyggnader särskilda boenden samt butiks- eller kontorslokaler. Våra verksamhetsmål är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda konkurrenskraftiga lokaler till vårt näringsliv.www.vannasfastigheter.se