Vännäs Fastigheter förvärvar bostadsbestånd av Franklins Fastigheter