Vännäs Fastigheter förvärvar fastighetsbolaget Vännäshus i Västerbotten AB