Vännäs Fastigheter skapar trygghetsboende med trivselvärd